A fost aprobat proiectul de Reabilitare și Modernizare a Teatrului de Vară din Mamaia

Consilierii locali s-au reunit astăzi, 28 februarie 2023, în şedinţă ordinară, pentru a dezbate şi vota cele 19 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței.

A fost aprobat proiectul de Reabilitare și Modernizare a Teatrului de Vară din Mamaia

Consilierii locali s-au reunit astăzi, 28 februarie 2023, în şedinţă ordinară, pentru a dezbate şi vota cele 19 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței.

Proiectele privind aprobarea preluării bunului imobil teren și construcții – Muzeul de Artă Populară Constanța, din domeniul public al U.A.T. Municipiul Constanța în domeniul public al U.A.T. Județul Constanța și cel privind preluarea managementului instituției Muzeul de Artă Populară Constanța din subordinea Consiliului Local Municipal Constanța în subordinea Consiliului Județean Constanța, au fost votate și aprobate în ședința de astăzi cu un număr de 34 de voturi pentru.

Muzeul de Artă Populară Constanța este o instituție de cultură având ca și principală activitate studiul științific al etnografiei Dobrogei, făcând referire la zona rurală, la cultura și civilizația țărănească. În acest sens, se impune completarea celor șapte instituții publice de cultură aflate în subordinea CJC prin preluarea imobilului Muzeului de Artă Populară, drept pentru care imobilul va fi declarat de uz și interes public județean. Organigrama împreună cu Statul de Funcții ale Muzeului de Artă Populară Constanța, sunt create potrivit specificului activității printr-o compartimentare coerentă, astfel încât să se asigure o creștere a eficienței activităților în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor, pe care urmează să le deruleze. Organigrama și Statul de Funcții are un număr  de 24 de posturi, din care 3 posturi stabilite pentru funcții de conducere și 21 posturi funcții de execuție.

Bugetul Consiliului Județean Constanța, a suferit astăzi o modificare a structurii datorită trecerii în subordinea instituției noastre a Muzeului de Artă Populară Constanța. În acest sens, prin adoptarea bugetului acestei instituții, s-a majorat și bugetul Consiliului Județean cu această alocare, care se ridică la valoarea de 2.078.000 lei. Pentru mai multe detalii privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, puteți consulta documentele aici.

Un proiect important de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a fost cel privind aprobarea preluării bunului imobil (teren extravilan) situat în Municipiul Medgidia, Județul Constanța, Parcela A958/l/2, identificat cu număr cadastral 110525 din domeniul public al Municipiului Medgidia în domeniul public al Județului Constanța.

În vederea sprijinirii demersului inițiat de către Direcția Generală de Proiecte, privind identificarea unor suprafețe de teren disponibile pentru realizarea de investiții nerambursabile care să ofere, dezvoltare economică, alinierea la reglementările legislative naționale sau europene și protecție socială prin înființarea de noi locuri de muncă permițând totodată realizarea dezideratului comun de dezvoltare durabilă a comunității constănțene, este oportună realizarea unui adăpost pentru protecția animalelor fără stăpân. Suprafața totală a terenului la care facem referire este de 4 hectare.

Reabilitarea Teatrului de Vară din Mamaia ajunge la peste 23 de milioane de lei
Următorul proiect de pe ordinea de zi a fost cel cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare Teatru de Vară Mamaia”.
Prin realizarea acestei investiții se vor asigura condiții corespunzătoare în vederea desfășurării activităților culturale pe perioada estivală, acest lucru creând și o afluență mai mare a turiștilor pe litoralul românesc. Valoarea totală a investiției este de 23.263.288,73 inclusiv TVA.

Un alt proiect de pe ordinea de zi a fost cel privind aprobarea Acordului de Cooperare între Județul Constanța din România și Raionul Strășeni din Republica Moldova. Parteneriatul urmărește stabilirea de relații de cooperare în domenii de interes reciproc, potrivit atribuțiilor de care dispun. Scopul acordului este acela de dezvoltare a unor relații bilaterale de cooperare în domeniile administrației publice locale, dezvoltare socio-economică teritorială și rurală, investiții, știință și pregătire profesională, comunicare, educație, cultură, sănătate, turism, sport, protecția mediului, schimb de informații și promovarea reciprocă a imaginii celor două țări, precum și în alte domenii de interes comun în concordanță cu legislația în vigoare din România și Republica Moldova.

De asemenea, a fost votat și proiectul privind aprobarea regimului finanțărilor nerambursabile, din fondurile bugetului județean, pe anul 2023. Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice ale Județului Constanța, alocate pentru activități nonprofit de interes general, cuprinse în bugetul județean sunt în cuantum total de 10.500.000 lei din care 4.500.000 lei destinați proiectelor sportive, 4.500.000 lei pentru proiecte sau evenimente culturale și 1.500.000 lei pentru proiecte din domeniul social-sănătate.

Proiectele cu privire la acordarea titlului de cetățean de onoare actorilor Mihai Sorin Vasilescu și Maria Lupu Vasilescu, nu au mai intrat în dezbaterea aleșilor locali, acestea fiind retrase de către inițiator.

Un ultimul punct dezbătut și aprobat al ședinței de astăzi face referire la aprobarea proiectului ”Achiziționarea de echipamente pentru unitatea de terapie intensivă neonatală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța” și a cheltuielilor legate de proiect. Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” aduce la cunoștința CJC, intenția de a depune, în vederea finanțării, proiectul ”Achiziționarea de echipamente pentru unitatea de terapie intensivă neonatală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța” în cadrul PNRR.

Una dintre cerințele obligatorii ale Ghidului beneficiarului face referire la hotărârea de aprobare a proiectului, a valorii acestuia și a acordului de parteneriat.
Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 6.154.807,94 lei inclusiv TVA, iar contribuția proprie a spitalului este de 11.900 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului.
Ședința de astăzi a fost ținută în regim de videoconferință și au fost prezenți 37 de consilieri județeni.